درباره ما

برترین شرکت

چرا ما را انتخاب کنید؟

200-93میم ایونت افقی

طراحی مطلوب شما

تجربه و زیرساخت قوی میم‌ایونت به طراحی بهترین مدل‌ها برای ارائه رویداد مطلوب شما منجر می‌شود.

 

اجرای کامل

همیشه یک رویداد جلوه و نمای یک شرکت یا سازمان است. به همین دلیل اجرای بدون نقص آن خود یک تبلیغ بسیار خوب برای صاحب رویداد است

—Pngtree—original business office company meeting_4204844

ما را  بیشتر شناسید

داستان چگونه آغاز شد

میم ایونت به واسطه تجربه و علاقه بنیانگذاران این شرکت به حوزه برگزاری رویداد تشکیل شد، در ادامه به سبب مشکلاتی که در نوع رویدادهای تیپ وجود داشت، موضوع طراحی رویداد به فراخور نیاز مشتری به میم‌ایونت اضافه شد که بازخورد مطلوبی داشته است.