رویداد چیست؟

زمانی که مجمعی به منظور آموزش، جشن، بازاریابی،همفکری یا هر دلیلی که باعث گردهم آمدن مردم درکناریکدیگر باشد، در غالب خصوصی یا عمومی، یک رویداد شکل میگیرد.
دسته بندی رویدادها:
اجتماعی
ورزشی
علمی
تفریحی
سیاسی
مشارکتی
مذهبی
البته ویژگی اصلی رویداد این است که ازقبل برنامه ریزی شده باشد حال میتواند به وسیله کل شرکت کنندگان یا تعدادخاص انجام شود
برگزاری و برنامه ریزی رویداد اصول خود را دارد که نیازمند دقت بالاست. امروزه تعدد برگزاری رویداد در مکانهای عمومی و زمینه و تخصص های مختلف وقالبهای متنوع باعث شده برگزاری رویداد در سازمانها در راستای ارتقای دانش، درآمد و بالارفتن سطح کیفی کار خود یک ابزار مهم شناخته شود.

درمقابل مخاطبین رویداد شما کیفیت رویدادتان را در تنوع و برنامه ریزی های متنوع نسبت به رویدادهای مشابه بسنجند.
چند سالی است که میبینیم برای مهمانی هایی که سالیان با رسوم عادی و یکسان برگزار میشد، اکنون مکان و برنامه های متنوع برنامه ریزی می شود و این یعنی توقع از خود و اطرافیان تغییر کرده و مدام به دنبال تجربه های نو و تازه هستیم.

پس در برگزاری رویداد به جز برنامه ریزی منظم و دقیق به خلاقیت و نوآوری نیز توجه ویژهای داشته باشید.
واضح است که بزرگتر شدن دایره مهمانان و سوق پیدا کردن رویداد به سمت محتوای تخصصی وموضوعات مشخص نیازمند مدیریت رویداد به وسیله افراد متخصص وباتجربه در این زمینه میشود.که بعضی از رویدادها به صورت تخصصی توسط افرادخاص مدیریت میشود.