اینوتکس

این بخش درنمایشگاه اینوتکس درکنار ظرفیت های جذاب دیگرش در بخش‌های اصلی و جانبی، بخش جدیدی تحت عنوان زنگ تفریح را ایجاد کرده تا بستری برای سرگرمی مخاطبان و تجربه‌ای جدیدی را چاشنی بازدیدها کند. این بخش به صورت پراکنده در تمامی فضای نمایشگاه وجود دارد و لذتی نوآورانه به گستره اینوتکس خواهدبود. فضایی برای فراغت فکری و استراحت شما از جنس سرگرمی در نمایشگاه امسال که از آن لذت ببرید.