چگونه در بورس شروع به‌کار کنیم؟

برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری بورس به‌دلیل ریسک پذیری و فضای متفاوت موجود در این بازار،این نیاز را قبل از ورود به بورس در ما ایجاد می‌کند تا کمی اطلاعات و دانش سرمایه‌گذاری کسب کنیم.

در همین راستا شرکت میم ، دوره‌ آموزشی در جهت آگاهی وآشنایی با مفاهیم اولیه  بازار بورس در چهارچوب سرفصل‌های زیر:

1.ورود به بورس

2.تابلو خوانی

3.چگونه در بورس معامله کنیم؟

در تاریخ پنج‌شنبه ،9مرداد 1399 با همکاری کارگزاری مفید برگزار کرد