به همت مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون، دوشنبه های آخر هر ماه، میزبان علاقمندان حوزه انیمیشن است. در این دورهمی ها در حضور اساتید این حوزه به بررسی مسایل و مباحث مرتبط با انیمیشن میپردازیم.