تماس بگیرید

91035130 (۰۲۱)

نیاز آموزشی نوجوانان و جوانان در دو دهه اخیر بسیار تغییر یافته و منحصر به آموزش‌های ابتدایی و آکادمیک نیست و حتی می‌توان گفت بازارکار افراد متخصص را به تنهایی نمی‌خواهد ومشتاق پذیرش افرادی پویا که مهارت‌ و تخصص‌های متنوع و فکری خلاق دارند، هست.

هچنین دانش هرروز درحال گسترده‌شدن است، که باعث می‌شود زمینه و تنوع شغلی و نیاز جامعه تغییر یابد. پس برای سردرگم نشدن و یافتن بهترین راه و مسیر شغلی باید فرد توانایی‌های خود را دقیق بشناسد و آگاهی کافی نسبت به موانع و مشکلات مسیر داشته باشد.

رویداد پایانه برای مخاطب جوان طراحی شد تا با گوش‌دادن به تجربیات افراد و تیم‌های دیگر، هم‌صحبتی و مشورت با افراد آگاه ومتخصص در زمینه‌های مختلف بخصوص کارآفرینی و استارتاپ‌ها، منجر به شناخت مسیری تازه و درست شود.

سخنرانان این رویداد افرادی هستند که سال‌ها درکنار تیم‌های نوپا و جوان قدم برداشته وخودشان نیز در جوانی جسارت انتخاب‌های متفاوت را داشته اند.

سبد خرید