در سومین سال برگزاری همایش تهران هوشمند در آذر 98 با تدبیر مرکز تهران هوشمند، سلسله رویدادهایی باهدف آشنایی مردم شهر باموضوع تهران هوشمند و محصولات استارتاپی آن اجرا شد. دراین برنامه ریزی از تاریخ 12الی14 آذر ماه برای برگزاری رویداد گذر نوآوری شهری انتخاب گشت.

هدف این گذر معرفی شهرهوشمند وتوانمندی‌‌های استارتاپ‌های این حوزه در نمایشگاه بود.